Palivo

  • štípané dřevo
  • jehličnaté, nebo listnaté
  • na rozměry 30 cm, 40 cm, 50cm
  • ekobrikety z čistých pilin bez přísad
  • na denní topení z jehličnatých stromů / smrk, atd. /
  • na noční topení z listnatých stromů / dub, buk, atd. /
  • z kůry a pilin na noční topení / doba hoření 8-10 hodin /